Previous Next

Zurich Global Corporate Nordic

  • En del vil kanskje være bekymret for at en liten aktør ikke klarer å levere til konkurransedyktige betingelser eller gi den nødvendige oppfølgingen. Vår erfaring i forbindelse med etableringen i Norge, tyder på det motsatte sier Branch Manager i forsikringsaktøren i Zurich Global Corporate Nordic, Ruben Vatnan.