Previous Next

Aktivitetsbasert utforming på kontoret.

Utformingen av kontorlokaler er under forandring. Vi snakker nå om den aktivitets-baserte modellen. Den tradisjonelle kontorarbeidsplassen erstattes av fritt valg av arbeidssted og full mobilitet. Aktivitetsbasert kontor har ført til utvikling av nye produkter som stille møterom på hjul.